+420 774 229 575

Legenda

Za tureckých válek přivezl jeden brodský hrabě manželce živý dárek: asi desetiletého černouška.

Manželka však měla z dárku radost jen do doby, než hrabě zemřel. Její nový manžel neměl pro chlapce pěkného slova. Nebylo už pro něho místo u bohatě prostřeného stolu, misku s jídlem nacházel na schodech. Nakonec byl rád, že se ho ujal valtýř z Nivnické brány se svou ženou.

Byl dobrým pomocníkem, strážcem, ale i rychlonohým poslem do Hradiště, na Buchlov nebo Trenčína.

Město Uherský Brod, opevněné Přemyslem Otakarem II., bylo první na řadě, kdykoliv se Turci pohnuli na bohatou Moravu. Po houvževnaté celodenní obraně unavení obránci města v noci po boji odpočívali a domnívali se, že nepřítel už odtáhl dál k rovinám Uherského Hradiště. Ale bdělý Janek byl svědkem jejich návratu.

Zvonek, který vzbudil Broďany a vyburcoval je do nového úspěšného boje, připomíná od roku 1730 dodnes na ,městské radnici obyvatelům města: Buďte ostražití a hlídejte si klid a pohodu svých domovů i dodnes- každou hodinu.

Z POVĚSTI O ČERNÉM JANKOVI